Download Video and Audio from YouTube

Truyện Nhân Quả Phật Giáo Hay Nhất - muốn Cứu Gia Đình Khỏi OAN NGHIỆT đừng tiếc 5 phút cuộc đời

249,823 views 765 235

Truyện Nhân Quả Phật Giáo Hay Nhất - muốn Cứu Gia Đình Khỏi OAN NGHIỆT đừng tiếc 5 phút cuộc đời -------------------------------------------------------- ✅Hoa Sen Phật Giáo xin chào quý phật tử ✅Quý Phật Tử Hoan Hỷ Chia Sẽ video đang nghe đến nhiều người và gieo duyên phật pháp chắc chắn CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. Nam Mô A Di Đà Phật ✅Đăng Ký Theo Giõi Video Mới Nhất Tại Đây: https://goo.gl/QLfoFe ✅ Danh Sách Những Video Hay Nhất: https://goo.gl/8rAK6X ✅ Facebook: https://goo.gl/L4G5ZT -------------------------------------------------------- ✅Quý Phật Tử Có Thể Tìm Kiếm Chúng Tôi Tại Đây: #hoasenphatgiao #phat #phatgiao #phatphap #loiphatday ------------------------------------------------ ✅Phật Pháp là gì? Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi người hiểu biết để dứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do suy tư phỏng đoán như nhiều triết thuyết khác. Vì thế, Phật pháp là những chân lý, tùy trình độ của người, Phật nói có sai biệt: Chân lý phổ biến, Chân lý tương đối, Chân lý tuyệt đối.