Download Video and Audio from YouTube

張惠妹-解脫 官方MV

1,926,572 views 3 191

愛是不夜城 回憶像星辰 熱淚越沸騰 我越感覺有點冷 變了心的人 越想越傷人 枯坐到清晨 陽光替房間開了燈 想 若結局一樣 又何苦再想 傷 若讓人成長 我為什麼怕分手的傷 解脫 是肯承認這是個錯 我不應該還不放手 你 有自由走 我 有自由好好過 解脫 是懂擦乾淚看以後 找個新方向往前走 這世界遼闊 我總會實現一個夢 心裡有一種渴望勇敢的念頭 不要愛我的人再擔心我