Download Video and Audio from YouTube

Prof. Dr. Sezai Leventoğlu- Kıl dönmesi tedavisin de kristalize fenol uygulaması

148,381 views 157 49

Pilonidal sinüs ya da kıl dönmesinde tedavi stratejisinin ezbere değil, hastalığın yaygınlığına göre kararlaştırılması gerekiyor. Kadınlarda nadiren gelişen vakalarda veya hastalığın henüz çok dallanıp budaklanmadığı hastalarda bazı lokal bakımlarla ameliyatsız sorunu çözmek mümkün. Bu vakalarda kristalize fenol tedavisi uygulandığında sorun çözülebilmekte. Hastanın hastanede kalmasını gerektirmeyen, işe ve normal yaşantısına hemen dönülebilen bir yöntem olan kristalize fenol tedavisi ile %85-90 oranında başarılı sonuçlar elde etmek mümkün...

Comments