Download Video and Audio from YouTube

Doar pentru cine are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul!

3,376 views 0 0

Doctrina Trinității în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea