Download Video and Audio from YouTube

TÜRKİYE'DE SİYASİ SİMGELER

64,868 views 265 121

Yeşil parka Cem karaca’nın unutulmaz parçasıyla hafızalara kazındı. Yeşil parkaya eşlik eden en önemli aksesuarlar ise postal ve kırmızı kaşkoldu. Postal, kırlardan ya da şehirlerden başlatılacak “gerilla mücadelesi’ için gerekli aksesuarların başında gelir. Atkı ise nazım Hikmet’in Alnı yukarda / Kırmızı boyun atkısı rüzgarda yürüyordu” dizeleriyle meşhur hale geldi sarı-kırmızı-yeşil Kürtler, sarı-kırmızı-yeşil renkler ve poşu dışında sol simgeleri kullanıyor. Ancak renkler ve poşu Kürt eylemlerinini alameti farikası. Renklerin öyküsü Kürtlerin meşhur demirci Kawa efsanesine kadar gidiyor. Kawa, isyan çıkarırken san-kırmızı-yeşil deri önlüğünü sallıyor. Bu üç renk bu yüzden birlikte kullanılıyor ve ulusal renkler olarak kabul ediliyor. Sarkık bıyık Ülkücü bıyığı olarak da bilinen bıyık türünün kökü Orta Asya’ya kadar dayanıyor. Türk kökenli kabilelerinin o dönemden bu yana bıyıklannı bu şekilde bıraktıklan kabul ediliyor. Bu tür bıyığın hakkında pek çok efsane de var. Örneğin çene altına inen bıyık sahibi, bölgesindeki “reis” oluyor. Ayrıca sarkık bıyık, 2 kaşla birlikte yüzde üç hilal görüntüsü oluşturuyor. Pos bıyık Türkiye’de solcuların neden pos bıyıklı olduğuna dair somut br bilgi yok. Bunun nedeninşn Marx ve Engels’in mi yoksa Stalin’in bıyığı mı olduğu bilinmiyor. Kimileri bu konuda Alevi inancının da etkili olduğunu öne sürüyor. İşaret parmağı selamı Milli Nizam Partisi’nin amblemi de işaret ya da diğer adıyla şahadet parmağıydı. Aslında parmağın öyküsü Hz.Muhammed’e kadar uzanıyor. İslam peygamberi veda hutbesinin sonunda helallik istiyor. Sahabe “helal olsun” cevabını veriyor. Bunun üzerine peygamber, “Şahit ol ya Rab” diye haykınyor. Bu arada da işaret parmağını havaya kaldırıyor. Anarşizm’in 'A'sı İlk olarak 1930’larda İspanya içi savaşı’nda kullanıldığı sanılıyor. Fakat 1956'da Brüksel’de bir anarşist grup tarafından sembol olarak kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Yönetime, mülkiyete, sınıflara ve devlete karşı olan anarşistlerin bu sembolü ülkemizde son yıllarda Beşiktaşlı taraftar gruplarıyla yeniden popüler hale gelmiş vaziyette. Özetle: “Çarşı her şeye karşı.” Sol ve sağ yumruk Dünyada solun geleneksel sembolü, dirsekten hafif bükük sağ yumruk idi. Sovyetlerde Komünist Parti’nin ağır topları meydanlarda kitleleri selamlarken sağ yummklan dirsekten halit bükerek kullanırlardı hep. Geleneksel komünist partyilere de en az kapitalist siteme gösterdikleri kadar tepki gösteren 68 hareketi kendişsine sol yumruğu sembol olarak seçti. Türkiye'de de SSCB veya Çin yanlısı gruplar sağ kollannı kaldırırklen diğer sol gruplar sol yumruklannı kaldırdı. Zafer işareti işaretin ilk olarak ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber, İngiltere Başbakanı Winston Churchill’le ünlü olduğu söylenebilir. İşaret İngilizce ‘Victory’ yani zafer anlamına geliyor. Ancak sonradan  zaferi değil zafer kazanma arzusunu simgelemeye başladı. Ülkeizde kitle gösterileri ile en çok PKK ile özdeşleştirilir oldu. Puşi-Poşu Farsça kökenli sözcük, örtmek anlamını taşıyor. Poşuculu, 16'ncı yüzyıdan itibaren Süryani ve Ermenilerin meslekleri arasında yer alıyor. Ancak günümüzde Kürt grupların ağırlıklı olarak kullandığı biçim Barış sembolü Dünyada barışın sembolü haline gelen işaret 50 yıl önce ortaya çıktı. işaretin yaratıcısı ise Gerald Holtom. 1958 yılında bir barış yürüyüşü için tasarlanan sembol “nükleer silahsızlanma” anlamına geliyor. Çapraz çizgiler semelor alfabesindeki N (nükleerin baş harfi) ve dik çizgi D (silahsızlanmanın İngilizcesi “Disarmament”in baş harfi Bozkurt işareti Siyasi işaretler arasında en çok bilineni ve aktif olarak kullanılanı Bozkurt işareti, MHP'nin benimsediği bir selamlaşma figürü. Türklerin Ergenekon destanında, yol gösterici olarak benimsedikleri bozkurtu sembolize eden işaretin altmetnini bu işareti partiye benimseten kurucu lider Alparslan Türkeş doldurmuş. Bozkurtun kulaklarını oluşturan işaret ve serçe parmaklar, Türklük ve İslam dinini temsil ederken, bu iki parmak arasındaki düzlük dünyayı temsil ediyor. Önde birleşen baş parmak, işaret ve orta parmaklar ise mühür anlamına geliyor. İşaret bu şekilde Türk İslam mühürünü dünyaya vurma manasını taşıyor. Bu harekete çok benzer şekilde Rock ve Metal müziğin sembolü olarak bir el işareti kullanılırken, aynı şekilde ABD'li siyasetçiler de bir sevgi gösterisi olarak benzer bir el işaretini benimsiyorlar. BLOG SAYFAMIZA BAKIN = https://siyahbeyazkanal.blogspot.com.tr