Download Video and Audio from YouTube

Trong Cây Có Hoa, Trong Đá Có Lửa

149 views 1 0

Trong Cây Có Hoa, Trong Đá Có Lửa Kính Dâng Hòa Thượng Thích Như Điển nhân dịp mừng thọ 70 tuổi của Ngài và kỷ niệm 40 năm khai sơn Chùa Viên Giác tại Đức Quốc Bài viết của: TT Thích Nguyên Tạng Diễn đọc: Phật tử Mộng Lan (Chủ Biên Chương Trình Phát Thanh “ Về Với Chân Tâm”, California, USA) , Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm Chu Niên 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức Chủ Nhật 20-5-2018 Nhiếp ảnh: Đh.Thông (Krefeld) Đh.Chúc Phước (Nürnberg) Đh.Thiện Liên (Hannover) www.viengiac.de www.quangduc.com www.hoavouu.com