Download Video and Audio from YouTube

Diễn Biến Mới Nhất: Phát hiện Nguồn Gốc Khâu AK, Là Tướng QĐ Cài cắm vô Công an?

837,157 views 1 705

#tuấnkhỉ, #củchi, #tinnóngTV đây có thể là đường dây vận chuyển súng lậu từ nước ngoài vào VN. và có thể tuấn khỉ là đố tượng phản động, do nhóm lưu vong phản động cài cắm vào công an trước đó.