Download Video and Audio from YouTube

यस्तो छ Sedrina ले सुधार्नु पर्ने बानि, भन्छिन् मेरो र अनुभबको उमेरनै भएको छैन || Sedrina Sharma ||

10,902 views 262 12

यस्तो छ Sedrina ले सुधार्नु पर्ने बानि, भन्छिन् मेरो र अनुभबको उमेरनै भएको छैन || Sedrina Sharma || Guest : Sedrina Sharma & Bunu Sharma Host : Radhika Kandel Camera : Norbu Tamang Editor : Sanjip Shrestha Copyright: © Forsee Network Forseenetwork ! हेर्न कै लागी Youtube : http://www.youtube.com/forseenetwork Official Website : http://www.forseenetwork.com Forseenetwork.com हेर्दै पढ्दै सुन्दै Facebook Page : http://www.facebook.com/Forseenetwork 2017