Download Video and Audio from YouTube

Mısır dalında arı kovanı

497 views 1 0

Karaman'da kovanlarından kaçtığı düşünülen yüzlerce bal arısı, oğul verdikleri mısır dallarından arıcı vasıtasıyla alındılar.

Comments