Download Video and Audio from YouTube

[Vietsub] Đừng hoài niệm quá khứ 楓林殘憶 - Ngũ hoa & Du văn tĩnh

68,417 views 723 12

30/08/2016 đôi khi nhớ và im lặng đều xuất phát từ cả hai người.... _____________________ Trans: Dư hiểu ảnh Timer: wind cold Mp3: ►: Page Facebook ►: https://goo.gl/YMuzCE ❤ Đăng kí kênh: https://goo.gl/G2ZkrE ► Liên hệ: https://goo.gl/UfC8Qg