Download Video and Audio from YouTube

ईलाम लक्ष्मिपुर घट्ना,रोशनको दिदि रुदै आकृति मेरो बैनि जस्तै हो मेरो भाईलाई फाँसि दिए शान्ति मिल्छ

121,001 views 2 104

ईलाम लक्ष्मिपुर घट्ना,रोशनको दिदि रुदै आकृति मेरो बैनि जस्तै हो मेरो भाईलाई फाँसि दिए शान्ति मिल्छ #Roshanko_didi_rudai#ALLMIX_NEPAL#aakriti_raiko_ha*tya Official channel of Allmix Nepal Don't forget to like, share and subscribe. Share✓Like ✓Share ✓Comment || ► Subscribe Us ♦YouTube Channel://www.youtube.com/channel/UCBErFovo2M9mZ-?view_as=subscriber ♦FACEBOOK PAGE:https://www.facebook.com/ALLMIXNEPAL2... ♦FACEBOOK :https://www.facebook.com/ ♦GOOGLE+ :https://plus.google.com/people ♦TWITTER :https://twitter.com/ ♦PINTEREST: https://www.pinterest.com/pin/create/... ©ALLMIX NEPAL यस च्यानल मा रहेका कुनै पनि Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।