Download Video and Audio from YouTube

[Vietsub + Kara] Nói xa là xa - Viên Á Duy | 说散就散 - 袁娅维 (OST Ex - Files 3)

4,948,808 views 21 367

Hát gốc: JC ------------------------------- Translator: Tiểu Mun Timer: .Me. Typesetter & Encoder: .Me.