Download Video and Audio from YouTube

EOS Movie MV Contest - คนเล่นของ

เพื่อส่งประกวด Mv กิจกรรม EOS Movie Contest : โดนใจอย่างแรง [Viewfinder] ทีศิลปิน เป้ อารักษ์ เป็นคนขับร้อง : MV พูดถึงกลุ่มหญิงสาวที่เล่นของ เล่นเสน่ห์ใส่ตัว และได้ไปลองของกันที่ร้านอาหาร ทำให้โต๊ะข้างๆเกิดอาการ โดนใจอย่างแรง จะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามจนจบ