Download Video and Audio from YouTube

KULAK ÇINLAMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR.

12,284 views 61 10

Kulak çınlaması tedavisine başlamadan önce detaylı ileri tetkiklerle kişinin kulak çınlamasına nedeni olan sebepler önce tespit edilmelidir. Bu tetkiklerden bir tanesi tinnitusa spesifik multiparemetrik Fonksiyonel MR görüntüleme çalışmasıdır. Son yıllarda gelişmiş olan tetkik yöntemleri bu hastalığın tanısında devrim niteliğindedir. FMRI görüntüleri ile en ayrıntılı detayları tespit etmek mümkündür. Ayrıca bunun yanı sır ileri diğer tetkik yöntemleri ile tinnitus nedeni net ortaya konmakta. Bu hassas çalışmalarla kulak çınlamasının gerçek nedenine artık %100 oranlarına varabilen bir başarı ile ulaşabiliyoruz. Böylelikle kulak çınlamasında neler yapabileceğimizi ve nasıl tedavi edebileceğimizi daha iyi biliyoruz. Bu tetkikler hem tedavi başarımızı artırıyor hemde tedavi süreci konusunda bize katkı sağlıyor. Bu tanı cihazlarının yanı sıra yüksek frekans odyogram, wide band tympanogram, VHİT;VEMP;FHİT gibi tetkik yöntelerinide gerektiğinde tanıda kullanıyoruz. Tedaviler ise r-TMS ve HD tDCS adı verilen yenilikçi tedavi cihazlarını kullanıyoruz.