Download Video and Audio from YouTube

Nghiệp Báo Sai Biệt - ĐĐ. Thích Thiện Xuân

68,404 views 173 24

Đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng chủ đề " Nghiệp Báo Sai Biệt " giảng tại Chùa Long Thành 121/07 ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 19/05/2015 nhằm ngày 02/04 Ất Mùi