Download Video and Audio from YouTube

Bunad: Sting for sting

30,177 views 101 10

Sydd for hånd og med hjerte - slik blir bunaden til.