Download Video and Audio from YouTube

ईलाम लक्ष्मिपुर घट्ना आकृतिको मिस हाम्रो स्कुलको गहना थियो मैले घट्ना स्थलमा देख्ने बितिकै म बिरामि

19,723 views 355 11

ईलाम लक्ष्मिपुर घट्ना आकृतिको मिस हाम्रो स्कुलको गहना थियो मैले घट्ना स्थलमा देख्ने बितिकै म बिरामि #aakriti_rai_teacher#ALLMIX_NEPAL#ilam_laxmipur_aakriti_ghatna_view Official channel of Allmix Nepal Don't forget to like, share and subscribe. Share✓Like ✓Share ✓Comment || ► Subscribe Us ♦YouTube Channel://www.youtube.com/channel/UCBErFovo2M9mZ-?view_as=subscriber ♦FACEBOOK PAGE:https://www.facebook.com/ALLMIXNEPAL2... ♦FACEBOOK :https://www.facebook.com/ ♦GOOGLE+ :https://plus.google.com/people ♦TWITTER :https://twitter.com/ ♦PINTEREST: https://www.pinterest.com/pin/create/... ©ALLMIX NEPAL यस च्यानल मा रहेका कुनै पनि Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ ।