Download Video and Audio from YouTube

[Vietsub] Cầm lên được nhưng không buông được - Cao Tiến | 拿得起放不下 - 高进

413,524 views 4 74

Nhạc & Lời : Cao Tiến Biên tập: Quan Thiên Thiên ----------------------------------------- Translator: TaNa0309 Timer: .Me. Typesetter & Encoder: .Me.