Download Video and Audio from YouTube

Sống Trong Bí Tích Hòa Giải - Bí Quyết Cho Chúng Ta Đạt Hạnh Phúc Nước Trời - LM Nguyễn Tầm Thường

1,221 views 0 0

Chúa Giesu đã để lại cho chúng ta Bí Tích Hòa Giải như là sợi dây liên kết chúng ta với Ngài và hơn thế nữa, đó là cơ sở để chúng ta sống tình liên đới với nhau. Hãy cùng tìm hiểu một cách trọn vẹn về Bí Tích Hòa Giải qua bài chia sẻ tĩnh tâm của Lm Nguyễn Tầm Thường. Bấm nút Đăng Ký để theo dõi những bài chia sẻ khác.