Download Video and Audio from YouTube

Ислом каримов Угли ва Оиласи хакида айтилмаган малумотлар

3,194,954 views 8 1

Дуне яралатибки яралган нарсаларнинг бариси мужиза Факат биз дойим кузимиз билан куриб урганиб колганмиз Аслида Оллох берган шу куз хам жуда катта мужиза хисобланади Сиз бу каналда авваллари этибор бермаган мужизаларни этиборингизга хавола этамиз Этиборга лойик сиз учун фойдали булган малумотлар