Download Video and Audio from YouTube

नेपालको पहिलो डिस्कभरि भाग १ first of nepal discovery EPISODE 1

403,271 views 9 2

नेपालको पहिलो डिस्कभरि भाग-१ first of nepal discovery EPISODE-1 #नेपालकोपहिलोडिस्कभरिभाग-१ #Allmixnepal#firstofnepaldiscoveryEPISODE-1 ************************************************* उल्लेखित भिडियो बिशुध्द जनचेतनाकोलागि तयार पारिएको हो । यसमा अभिनित् कलकारहरु कुनैपनि मानबिय तथा जानवर हिंसाको बिरोधि हुन। The mentioned video is prepared for advanced public awareness. In this, innovative colleges are the times of any human and animal violence. ************************* Concept-Prem Bista ****************************************** For inquries: [email protected] Official channel of Allmix Nepal Don't forget to like, share and subscribe. subscribe us more videos update YOUTUBE CHANNEL :https://www.youtube.com/channel/UCBEr... FACEBOOK :https://www.facebook.com/ GOOGLE+ :https://plus.google.com/people TWITTER :https://twitter.com/ PINTEREST: https://www.pinterest.com/pin/create/... ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////// यस च्यानल मा रहेका कुनै पनि Video हरु कपि, Download ////// ////// गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन ////// ////// बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । ////// ////// Thankyou. ALLMIX NEPAL ////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////