Download Video and Audio from YouTube

[Vietsub] Khi gặp lại chỉ là người xa lạ - Trang Tâm Nghiên

268,678 views 3 52

Hát gốc: Trang Tâm Nghiên (庄心妍) Không reup và không mang bản dịch đi nơi khác ---------------------------------------------- Translator: Yunyunmeimei Timer: .Me. Typesetter & Encoder: .Me.