Download Video and Audio from YouTube

Revejakt i Nordreisa 2013

14,422 views 30 1

Kristian olsen får skutt sin første rev 5/5 2013 under skadefelling på rev,skadefellingen er får å unngå store tap og skade på små lam under beite slipp..