Download Video and Audio from YouTube

MOMO kasari Banaune | Nepali Dumplings Recipe | Nepali Food

6,629 views 37 4

Hello Namaste!! In This Video We Will Learn About Nepali Food And How To Cook Them. नमस्ते साथीहरु आज को येस् भिडियो मा हामी नेपाली खाना का पारीकारहरु बनाएर देखाउने छौ।