Download Video and Audio from YouTube

[森美搜尋器]愛妻號張繼聰對老婆謝安琪愛的宣言,骨痺得黎又好搞笑🤣

57,455 views 205 13

森美踩過界首度主持網絡節目 Yahoo TV《森美搜尋器》,每集以藝人嘉賓於 Yahoo 搜尋器中的人氣關鍵字作為話題,大談他們對不同關鍵詞的感受和趣聞。 提起張繼聰,自然會聯想起佢太太謝安琪。鏡頭前嘅阿聰以搞笑見稱,原來謝安琪唔鍾意佢做「諧星老公」?森美要求張繼聰讀出愛的宣言,並選出佢認為最肉麻嘅對話同解釋背後愛的故事!​大家記得戴咗太陽眼鏡先好睇依集呀​!