Download Video and Audio from YouTube

小編刪到手酸仍刪不完 網友為邱議瑩蓋起「20萬巴比倫塔」 關鍵時刻20181030-5 朱學恒 陳清茂 王世堅 謝龍介

618,925 views 4 389

小編刪到手酸仍刪不完 網友為邱議瑩蓋起「20萬巴比倫塔」 韓國瑜「金鐘罩」護身 邱議瑩失言風波高雄基層發酵背後… 《劉寶傑》官方粉絲團https://www.facebook.com/Paojye 《關鍵時刻》粉絲團:https://www.facebook.com/CTimefans 《關鍵時刻》頻道訂閱:https://www.youtube.com/user/ettvCTim...