Download Video and Audio from YouTube

İSTATİSTİK - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini tespit edebileceksiniz. Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde kaçının bağımsız değişken tarafından açıklandığını tespit edebileceksiniz. Bir bağımlı ve bir bağımsız değişken ile model kurabileceksiniz.