Download Video and Audio from YouTube

Phim Phật Giáo: Phật thuyết Kinh 7 LOẠI VỢ | NDT Film

354,434 views 0 0

✅ Đăng ký kênh: http://nhanduyentam.org/subcribe Phật giáo vốn không xa rời với cuộc sống của con người. Đức Phật thị hiện cũng là vì an vui hạnh phúc của nhân loại. Việc diễn dịch nhiều khi lại chỉ chú trọng đến giải thoát, giác ngộ và niết bàn mà có phần quên đi vai trò của Phật giáo đối với xã hội. Trên thực tế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều lời dạy về những mối quan hệ nhất là tình cảm gia đình. Một trong số đó là bài dạy của Đức Phật về cách giữ gìn hạnh phúc vợ chồng qua kinh Bảy loại vợ. "trích Kinh Tăng Chi (II. 515-7, ấn bản 1988)” --- NHÂN DUYÊN TÂM | Nhóm thiện nguyện Vòng Tay Nhân Ái * Nhận biên tập, thực hiện và sản xuất các chương trình Ca Múa Nhạc Phật Giáo. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0972 66 00 67 (Ms Mai) Website: http://www.nhanduyentam.org Fanpage: https://www.facebook.com/nhanduyentam