Download Video and Audio from YouTube

Renklerin Boyutu ve SUyun önemi1

1,441 views 8 0

Renklerin insan üzerindeki etkileri... . Osman lı nın kullandığı renk bilimi . Evlerin odalarınınv renkleri ve önemleri . Bir insanın yalan söylediği aura sının renginden anlaşılıyor . 30 yıllık vaiz in itirafı ve bizlerin mahrum bırakıldığı bilgiler . Yağmurlar İNDİRİLİYOR! Yağmur tanesini, Kar ı, Güneş in ışığını taşıyanlar var . Gören göz müdür yoksa RUH mu? . Gece oluşan karanlığın MADDESİ nedir? . Su ya dinletilen ses ve müzik ler in etkileri ve suyun aldığı şekiller nelerdir? Suyun hafızası varmıdır?