Download Video and Audio from YouTube

Bên Kia Màn Khói: Nhật Bản chuyển mình, ktg Nguyễn-Xuân Nghĩa bình luận, Oct 31, 2015

43,544 views 143 8

Bích Trâm host ktg Nguyễn Xuân Nghĩa bình luận về cải cách kinh tế của Nhật Bản & vị thế của Nhật trên trường quốc tế. Tản mạn về bài hát mùa thu. C/t Bên kia màn khói của Saigon TV.