Download Video and Audio from YouTube

Özel Eğitim II ~ Ünite 1: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR - I

9,482 views 0 0

Ders: Özel Eğitim II Öğr.Görevlisi: Arş. Gör. Yavuz Erhan KANPOLAT Konu: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; •Öğrenme güçlüğü ile ilgili tanımları söyleyebilecek, •Öğrenme güçlüğü olan çocukların tanılanması sürecini açıklayabilecek, •Öğrenme güçlüğü olan çocukları özelliklerine göre sınıflandırabilecek, •Öğrenme güçlüğü olan çocukların yaygınlık oranlarını ifade edebilecek, •Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini kavrayabileceksiniz.