Download Video and Audio from YouTube

KTSO: “BU YAKLAŞIM DIŞA BAĞIMLILIĞI ARTIRIP, EKONOMİYE ZARAR VERECEKTİR”

8 views 0 0

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ithalatla ucuzluk geleceği yaklaşımının yanlış olduğunu, bu yaklaşımların dışa bağımlılığı artırıp Kıbrıs Türk ekonomisine büyük zarar vereceğini savundu. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tavuk eti ithalatının serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada hükümetin tavuk ürünlerinde rekabet ortamının sağlanması adına ithalatı serbest bırakmasının, Rekabet Kurulu’nun ve son çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin işlevsellikten uzak olduğu algısı yarattığı savunularak, “Devletin kurumları, yasaları, kanun hükmünde kararnameleri rekabeti sağlayamıyorsa, bunu sağlamak yürütmenin görevidir” denildi. Açıklamada tavuk konusunda yapılması gerekenin rekabetçi endüstriyel tavuk besiciliğinin yanı sıra kırsalda kalkınma yaratacak organik, serbest dolaşa köy tavukçuluğunu da teşvik edecek bir eko-sistemi kurmak olduğu belirtildi. Güney Kıbrıs’tan en az % 50 daha ucuz olan, her hangi bir kaçakçılığa neden olmayan bir ürün üzerinde halkın alım gücünü artırma gerekçesiyle Tavuk ithalatın serbest bırakılmasının doğru bir yaklaşım olmadığının belirtildiği açıklamada Hükümetin TL’deki değer kaybına yönelik kullanabileceği piyasa enstrümanları sınırlı olmakla birlikte, üretimin artırılmasını sağlayan politikaların hayata çok rahat geçirilebileceği ifade edilen açıklamada, “Öncelikle üretim yerine ithalatı destekleyen politikalardan vazgeçilmeli, ithalatı açmak yerine mevcut üretim sektörlerinin gelişmesi, rekabet ortamının yerel kaynaklarca sağlanması ve ithal ikame yoluyla yeni sektörlerin yaratılması teşvik edilmelidir” denildi. KTSO açıklamasında, krizden en az hasarla çıkabilmenin tek çaresinin toplum olarak daha fazla üretmek olduğu vurgulandı.