Download Video and Audio from YouTube

Poong Jesus Nazareno Song and Lyrics

2,988,771 views 6,359 970

POONG JESUS NAZARENO ( Song ) Artist: Bro. Adam Gulimlim Song Title: Poong Jesus Nazareno Album: Nuestro Padre Jesus Nazareno 400 Years 1606-200 at: Minor Basilica of the Black Nazarene ( Quiapo Church ) Nuestro Padre Jesus Nazareno Ang totoong nagmamahal sa iyo ay ang Mahal na Poong Nazareno. Viva Hesus Nazareno! Viva Hesus Nazareno! Viva Hesus Nazareno! Poong Jesus Nazareno lyrics: Poong Jesus Nazareno naming mahal ang buhay mo sa amin ay inialay sa banal na krus dulot mo'y dakilang tagumpay wagas mong pagibig sa amin ay yong ibinigay salamat po sa buhay na walang hanggan salamat po ikaw ang aming sandigan salamat po niligtas mo kami sa mga kasalanan Poong Jesus Nazareno naming mahal ito ang dalangin namin at kahilingan na kami po'y ilayo ninyo sa anu mang kapahamakan at bigyan lakas makaahon sa kahirapan Ngayon bukas at mag pasa walang hanggan ika'y lagi namin papupurihan ikay' lagi namin pasasalamatan POONG JESUS NAZARENO naming MAHAL

Comments