Download Video and Audio from YouTube

Allah'tan Başkasına ve Aracı Koyarak Dua Etmek, Aracılık - Prof. Dr. Mehmet Okuyan | HD

46,350 views 633 26

Ahkâf Suresi 5-6 Ayetleri Bayraktar Bayraklı Meali Allah'ı bırakıp da, kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek ve kendi çağırılarından habersiz olan tanrılara yalvaranlardan daha sapık kim vardır? Kaldı ki, insanlar toplandığı gün onlar bunlara düşman olacak ve kulluk ettiklerini de inkâr edeceklerdir. Cemal Külünkoğlu Meali Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler. İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları (Allah'ın dışındaki varlıklar) kendilerine düşman olacaklar ve onların tapınmalarını da inkâr edeceklerdir. Elmalılı Meali (Orjinal) Hem o kimseden daha şaşkın kim olabilir ki Allahı bırakır da kendisine Kıyamete kadar cevab veremiyecek kimselere duâ eder onlar ise onların duâlarından gafildirler. Nâs toplanıp haşrolunduğu vakıt da onlara düşman olurlar ve ıbâdetlerini inkâr ederler ----- Cin Suresi 18. Ayet Bayraktar Bayraklı Meali Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız! Cemal Külünkoğlu Meali Şüphe yok ki mescitler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiçbir şeye kulluk etmeyin (dua etmeyin, yalvarmayın)! ----- Ahkâf Suresi 9. Ayet Bayraktar Bayraklı Meali De ki: “Ben peygamberler arasında türedi biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” Cemal Külünkoğlu Meali De ki: “Ben (Allah'ın) elçilerinin ilki değilim ve (onlar gibi) ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyarım çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım.” Muhammed Esed Meali De ki: “Ben [Allah'ın] elçilerin[in] ilki değilim; ve [onların tümü gibi] ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyoluna-na uyuyorum: çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım”.