Download Video and Audio from YouTube

Thỏ Khổng Lồ Ở Bến Tre Là Có Thật

14,333 views 117 14

Thỏ khổng lồ đạt trọng lượng 4-7kg ở miền tây ko hiếm nhưng để nuôi được đến trọng lượng như thế cần khá nhiều thời gian.