Download Video and Audio from YouTube

HİZMET TASARIMI - Ünite 8 Konu Anlatımı 1

Kalite Fonksiyonu Göçeriminin ne anlama geldiğini açıklayabileceksiniz. Hizmet Haritalamanın nasıl gerçekleştiğini açıklayabileceksiniz. Hata Türü ve Etki Analizinin ne olduğunu açıklayabileceksiniz. Yaratıcı Problem Çözme Teorisinin ne olduğunu açıklayabileceksiniz. Kararlı Tasarımın ne anlama geldiğini açıklayabileceksiniz. Bilişim Teknolojilerini açıklayabileceksiniz.